VĒDINĀŠANAS SISTĒMAS

Inovatīvs un iespējams labākais gaisa pieplūdes risinājumu PVC logiem Vēdināšanas sistēma VentSys.

VADOTIES PĒC NORMATĪVIEM, TELPĀS JĀBŪT

 • gaisa temperatūrai robežās no 19 līdz 25 grādiem,
 • relatīvajam gaisa mitrumam no 30% līdz 70%,
 • vidējais ogļskābāsgāzes (CO2) koncentrācijas līmenis nedrīkst pārsniegt 800 ppm vienības virs āra gaisa rādītājiem (pieņemams rādītājs telpās ir līdz 1000 ppm).

Turklāt vienam cilvēkam stundā nepieciešams minimums 15 m3 svaiga gaisa. Bet kā to panākt, ja veco neblīvo logu vietā, caur kuriem bija paredzēta svaiga gaisa infiltrācija, ir jau iebūvēti jauni moderni un blīvi PVC logi ?

RISINĀJUMI

 • Viens variants ir katrai telpai taisīt pieplūdi caur fasādes sienu , kam ir savi trūkumi un izmaksas.
 • Otrs variants ir aprīkot gan jaunos , gan jau esošos PVC logus ar gaisa pieplūdes vārstiem un mehānismiem, kas nodrošina nepārtrauktu gaisa pieplūdi telpā atkarībā no gaisa spiediena starpības, nosūces telpā, kas parasti ir caur ventilācijas šahtām.

VenSys- ventilācijas sistēma

 • VentSys, atkarībā no nosūces telpā, spēj nodrošināt līdz 41 m3/h , caur filtru attīrīta no mikrodaļiņām, svaiga gaisa!
 • VentSys – iebūvējams 98% gadījumos jebkurā jau uzstādītā PVC logā bez urbšanas vai frēzēšanas logu profilos!

VentSys gaisa pieplūdes komplekts sastāv no divām daļām:

 • ārējās gaisa ieplūdes daļas, kas aprīkots ar filtru, ko uzmontē sānos uz rāmja logam ārpusē un iekšējā,
 • manuāli regulējama vārsta , ko uzmontē loga vērtnei augšējā malā logam iekšpusē.

Abas sistēmas daļas ir viegli uzstādāmas, pie loga rāmja un vērtnes, stiprinājuma vietā izgriežot blīvējumu un pieskrūvējot.

Tikai daži iemesli par labu VentSys

 1. Gaisa pieplūdes vārsts ar FILTRU ir viegli uzstādāms, gan jauniem, gan jau iemontētiem PVC logiem, nebojājot esošo logu rāmjus;
 2. Gaisa pieplūde ir iespējama no 1,0 līdz 41,0 m3/h, kura ir atkarīga no spiediena izmaiņām;
 3. Gaisa pieplūdes daudzums pie aizvērta vārsta sastāda 1-2 m3/h;
 4. Pieņemot, dzīvojamo telpu ar kvadratūru 20 m2 un telpas augstumu 3 m, tad kopējais tilpums sastādīs 60 m3, lai nodrošinātu gaisa apmaiņu 0,5 reizes/h, tad būtu nepieciešami 30 m3/h. Attiecīgo gaisa pieplūdes daudzumu var nodrošināt uzstādot vienu vārstu komplektu, bet gaisa pieplūdi varēs nodrošināt, ja tiks nodrošināta stabila gaisa nosūce caur ventilācijas šahtām. ( VentSys – max. 41 m3/h );
 5. Lai palielinātu vai samazinātu gaisa pieplūdes daudzumus ir jāizmanto pieplūdes vārsta atvēršanas vai aizvēršanas funkciju
 6. Viegli uzmontēt. Ventsys nebojā PVC logu profilu- gaisa kameras frēzējot, vai urbjot cauri tām, kas kalpo kā siltumizolācija logiem.

Tāpēc PVC logu rāmja Uf bez vārsta vai ar vārstu netiek izmainīts (gaisa apmaiņa notiek caur blīvējumu). VentSys, atkarībā no nosūces telpā, spēj nodrošināt līdz 41 m3/h, caur filtru attīrīta no mikrodaļiņām, svaiga gaisa!